CONFERÈNCIA DE CARLES FONT “LA MAÇONARIA I LA SEVA INFLUÈNCIA A LA SOCIETAT CATALANA”


El conferenciant Carles Font
La influència de la maçonaria a la societat catalana” ha estat el títol de la conferència que en Carles Font Jiménez ens va impartir el passat mes de març dins del cicle que organitza Rotary Club d’El Prat. Aquesta vegada, com a deferència al contacte que ens ha permès comptar amb la presència del conferenciant, l’acte es celebrà a l’establiment de Cal Pere Tarrida.
En Carles Font pertany a la Gran Lògia España-Grande Oriente Español, de la que, actualment, es Respectable Gran Mestre Provincial de Catalunya.

El conferenciant  ens mostrà una maçoneria molt allunyada dels tòpics i “llegendes” que, tradicionalment ens han arribat sobre aquesta entitat principalment filantròpica que, segons en Carles Font, representa la societat maçònica. La filantropia i el lliure pensament constitueixen la columna vertebral del pensament maçònic. El conferenciant es referí als origines de la maçoneria i, a grans trets (el temps no donava per gaire), va fer  un repàs a la historia de la maçoneria, va explicar el significat de determinats símbols i ens endinsà en les condicions d’accés a la societat maçònica i en els diferents graus de pertinença.  Realment la maçoneria explicada per en Carles Font dista molt d’aquella imatge de secretisme i casi ocultisme (moltes vegades producte de la ignorància i de la mala premsa) que la societat té d’aquestes organitzacions, dites d’obediència.