EL MÓN COM EL VEIG

CONFERÈNCIA Dimarts 29 de maig de 2012 EL MÓN COM EL VEIG

La capa d'ozó, la situació mediambiental, la naturalesa, la salut i la influència dels interessos i els poders facticos en el present i com va ser en temps passats va ser la introducció per entrar de ple a exposar una visió del perquè de certs moviments de persones i dirigents a governs de països de l'àrea euro i coincidències que tenen en comú que fan pensar en possibles forces o energies dirigides des d'entitats que han estat i són notícia en els mitjans de comunicació. Preguntes com ¿Qui són els que ens manen? van quedar en l'aire. Finalitzada la interessant exposició va haver-hi un ampli col•loqui i preguntes sobre el nostre futur des de l'òptica del conferenciant, ens va tranquil•litzar, però ens va deixa amb el dubte de ¿Qui és el poder que domina el món?

Un dubte que amb una propera jornada ens explicara.

Llorenc Gascon es Vicepresident de la Junta de Govern i Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres RACEF.

Entre les distincions rebudes més destacades es troben la Gran Creu de la Real ordre del Mèrit Civil, la Comanda de Número de la Real Ordre del Mèrit Civil, la Comanda de l’Ordre d'Isabel La Catòlica, la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, la Medalla “Francesc Macià” al Mèrit en el Treball.”

"Del orden público a la seguridad

Ponente: Dña. Teresa Carrasco López,Intendente-Jefa de la Policía Local de El Prat de Llobregat

Medalla a la Jefatura de las Policías Locales(categoría de ciudades mayores de 50.000 habitantes).

El dimarts dia 15 de maig de 2012 tinguerem conferència-col.loqui a càrrec de Teresa Carrasco, Intendent en Cap de la Guardia Urbana del Prat. El contingut, l'ordre públic i la seguretat ciutadana vistes des de la proximitat, serví per a que la conferènciant (perfectament possada en el tema), ens expliqués com el primer dels conceptes ha anat evolucionant cap el segón, com a la vegada han anat evolucionant les tasques que, avui, es demanen als agents públics de seguretat ciutadana i com, tot aixó, ademés, s'ha vist influenciat per la trascendental circumstància del fet de l'11 M a Nova York.