CONFERENCIA VIRTUAL d’en PERE SERRA: “MAREA de jubilats i pensionistes”

El dia 18 de març d’enguany, visità l’espai de conferències Rotary Prat (ara amb versió telemàtica forçosa) el pratenc, Pere Serra Guerrero, conegut capdavanter de moviments i plataformes de caire social, sindical i de defensa dels més desfavorits, ara al front del moviment MAREA al Prat, plataforma, aquesta, que lluita pel drets dels pensionistes i la dignitat de les pensions.

D’entrada, en Pere Serra ens sorprengué positivament amb la informació de que MAREA Prat havia estat la primera plataforma, entre les moltes existents a l’Estat espanyol, en ser legalitzada. Actualment hi han 260 plataformes MAREA i cadascuna es autònoma en la seva activitat. Ens parlà de la permeabilitat del moviment, de la seva transversalitat i la resistència a les intromissions polítiques i sindicals.

El conferenciant, amb la vehemència que el caracteritza, denuncià el perill que corren les pensions davant l’atac que el sistema públic està patint per part de les entitats privades (assegurances, fondos i entitats financeres) que porta, al seu entendre, cap a la privatització de les pensions amb el consegüent empobriment de la caixa de la seguretat social. En aquesta línia, carregà contra el Pacte de Toledo que, lluny d’actuar com a protector del sistema públic de pensions, es un element més de les seves restriccions.

 Al seu entendre, el sistema públic actual es perfectament sostenible amb una bona gestió, sobre tot evitant les despeses impròpies com han estat els rescats bancaris. Ens posà el mirall de la fallida que, segons ell, en altres països com els USA, han tingut alguns fons privats de cobertura social amb el consegüent empobriment de persones i famílies.

Advertí, també, del perill que per al sistema suposarà la quarta revolució tecnològica per les menors aportacions a la caixa pública de pensions que pot comportar i la bola de neu que es podria formar amb la gradual disminució del poder adquisitiu de 10,5 milions de pensionistes

VISITA DEL GOVERNADOR DISTRICTE 2202

 Durant l’any rotary tots els Clubs del districte reben la visita del governador en exercici, aquest any en Francisco Clavijo del RC de Logroño. Tot i la situació atípica que ens troben per la pandèmia i les mesures sanitàries i civils que impossibilitant que es pugui fer l’encontre presencialment, enguany s’ha tingut que fer telemàticament cosa que no va treure que fos una trobada profitosa i entranyable a la que hi va ser-hi present l’assistent del governador, Carolina Massagué, de la zona a on està ubicat el nostre Club.

Després de la presentacions protocol·làries, el governador va explicar els objectius i fonaments de la seva singladura emmarcats en els valors rotaris de: companyonia, integritat, diversitat, servei i lideratge, que per la seva importància ha volgut emmarcar en un recordatori que  envia a tots els Clubs.

Seguidament el president i, un a un cada soci, van  exposar la responsabilitat que cadascú té i desenvolupa en el Club, el que va  possibilitar que el governador tingués una visió total i detallada de l’esdevenir de la nostra entitat i ens conegués personalment al poder relacionar-se amb tots.

En el seu parlament final, el governador després d’agrair l’hospitalitat, va voler posar en valor el desenvolupament positiu del Club i ens encoratjar a seguir amb els objectius i metes del nostre Pla Estratègic, per seguir amb l’esperit de Servei de Rotary International.