ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL AJUNTAMENT DEL PRAT

Marga García  durant la seva exposició

El dimarts 27 de novembre vam convidar al Club a la Sra. Margarita García, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat perquè ens parles de la situació social del nostre poble i dels reptes que te la seva cartera en aquest sentit.
Segons la Margarita el nostre municipi té uns 6.000 aturats dels quals 2.200  no cobren cap mena de prestació. La incidència de l’atur és més alta en persones més grans de 45 anys i joves que cerquen la seva primera feina. Hi ha més atur femení que masculí, i aquest primer sol ser de més llarga durada.
L’objectiu de la trobada va ser que ella, que té un gran coneixement des de la proximitat, ens fes cinc cèntims de les necessitats de la ciutadania. La nostra voluntat, cercar acords de col·laboració.
Margarita va explicar que des de l’ajuntament es prioritza l’ajuda alimentària a través de del Projecte Punt Solidari ubicat a l’Escola del Parc. També va comentar la col·laboració amb Càritas. Va informar de que per mitjà de 28 voluntaris s’ajudava a 140 famílies. El suport alimentari està plantejat con de tres mesos de durada, però per desgràcia a moltes famílies els hi cal ajuda per un període més perllongat.
D’altre banda, també hi ha famílies que no poden fer front als rebuts de l’aigua, la llum ó al euro per recepta. Fins i tot s’ha donat el cas de persones diabètiques no podien assumir el cost de la insulina.
En darrer terme, però no per això tema banal, es va plantejar la dificultat de ciutadans per poder pagar els llibres i el material escolar dels seus fills , limitant-se així l’accés a la cultura d’aquells joves de famílies més desafavorides.
La vetllada va finalitzar amb intercanvi adreces electròniques i números de telèfon, per valorar quina mena de projectes es podran materialitzar.
La Margarita ens va enlluernar la seva il·lusió de fer quelcom per millorar la situació.