ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL AJUNTAMENT DEL PRAT

Marga García  durant la seva exposició

El dimarts 27 de novembre vam convidar al Club a la Sra. Margarita García, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat perquè ens parles de la situació social del nostre poble i dels reptes que te la seva cartera en aquest sentit.
Segons la Margarita el nostre municipi té uns 6.000 aturats dels quals 2.200  no cobren cap mena de prestació. La incidència de l’atur és més alta en persones més grans de 45 anys i joves que cerquen la seva primera feina. Hi ha més atur femení que masculí, i aquest primer sol ser de més llarga durada.
L’objectiu de la trobada va ser que ella, que té un gran coneixement des de la proximitat, ens fes cinc cèntims de les necessitats de la ciutadania. La nostra voluntat, cercar acords de col·laboració.
Margarita va explicar que des de l’ajuntament es prioritza l’ajuda alimentària a través de del Projecte Punt Solidari ubicat a l’Escola del Parc. També va comentar la col·laboració amb Càritas. Va informar de que per mitjà de 28 voluntaris s’ajudava a 140 famílies. El suport alimentari està plantejat con de tres mesos de durada, però per desgràcia a moltes famílies els hi cal ajuda per un període més perllongat.
D’altre banda, també hi ha famílies que no poden fer front als rebuts de l’aigua, la llum ó al euro per recepta. Fins i tot s’ha donat el cas de persones diabètiques no podien assumir el cost de la insulina.
En darrer terme, però no per això tema banal, es va plantejar la dificultat de ciutadans per poder pagar els llibres i el material escolar dels seus fills , limitant-se així l’accés a la cultura d’aquells joves de famílies més desafavorides.
La vetllada va finalitzar amb intercanvi adreces electròniques i números de telèfon, per valorar quina mena de projectes es podran materialitzar.
La Margarita ens va enlluernar la seva il·lusió de fer quelcom per millorar la situació.

“CENTENARI DEL NAIXEMENT D’EN PERE CALDERS”

TESSA CALDERS  i El President de RC El PRAT

Tessa Calders, professora de llengua hebrea de la Universitat de Barcelona, ens va acompanyar dimarts 20 de novembre a la seu del Rotary Club El Prat. Després d’un agradable sopar ens va aproximar a la vida familiar i l’obra literària del seu pare, Pere Calders, periodista, dibuixant, gran amant de la fotografia i un dels contistes catalans més il·lustres de tots els temps de qui, aquest any 2012, es commemora el centenari del seu naixement.
La conferenciant va il·lustrar la seva exposició amb imatges de l’escriptor i la seva família, i també va acompanyar-la de cançons populars mexicanes que s’escoltaven a casa seva, al Barri de Polanco de Ciutat de Mèxic. Amb unes lletres colpidores, aquestes cançons reflecteixen la quotidianitat d’aquest país que, sens dubte, va influir a l’hora de crear alguns dels personatges dels seus contes.
A Mèxic, Pere Calders es va casar amb la Rosa Artís i van tenir tres fills. Sense deixar d’aprofundir en les seves facetes de contista i novel·lista, va treballar com a dibuixant i editor. Durant el seu exili mexicà va poder seguir publicant la seva obra de ficció a Barcelona, reunida en el recull de contes Crònica de la veritat oculta. A més, mantenia una bona relació amb els cercles intel·lectuals i socials dels catalans exiliats. Entre ells destacava el cunyat de Calders, l’escriptor Avel·lí Artís “Tísner”,   amb qui va disputar partides d’escacs que cridaven l’atenció de tots els qui eren presents, i no pas pel joc que desplegaven, sinó per l’espectacle que tots dos oferien.
Després de vint-i-tres anys d’exili a Mèxic, l’any 1962 va tornar a Catalunya i va fixar temporalment la seva residència a Sant Cugat. Va continuar publicant llibres i col·laborant en revistes i diaris, assolint un èxit popular important l’any 1978 quan el grup de teatre Dagoll Dagom va escenificar alguns dels seus contes amb l’obra Antaviana.
Va morir a Barcelona el 21 de juliol de 1994 i les seves cendres reposen, juntament amb les de la seva esposa Rosa Artís, en el monument erigit en homenatge seu al Passeig Marítim de Llançà.

ROTARY CLUB EL PRAT AMB CÀRITAS

Productes lliurats per RC El PRAT a CÀRITAS

La Declaració Universal dels drets humans de 1948 en el seu Art. 25/1 diu :” Tota persona te dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a tota la família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació...”
La Conferència Mundial de l’Alimentació de 1974 van proclamar:que tots els homes, dones i nens tenen el dret inalienable a no patir fam i malnutrició per tal de desenvolupar-se plenament i conservar les seves facultats físiques i mentals.”
La Cimera Mundial sobre alimentació de la FAO de 1996 va declarar “el dret de tota persona a tenir accés a aliments sans i nutritius en consonància amb el dret a una alimentació apropiada i amb el dret fonamental de tota persona a no patir fam”
Darrerament, les bosses de pobresa i de col·lectius marginats han crescut de forma exponencial i, en conseqüència, la demanda d’aliments que tenen les entitats receptores per a les persones i famílies que atenem pràcticament s’ha duplicat. Aquest és un problema que tenim tots Ara i Aquí.
La realitat que constatem ens mostra com s’està enquistant la pobresa i l’exclusió en una societat que es considerava a si mateixa com una de les més benestants del context espanyol. Però les xifres mostren una foto ben diferent. Malauradament, la fam ara té més boques. Moltes persones del Prat es troben en aquesta trista situació i per això cal que els donem un cop de mà.
RC El Prat, conscients d’aquest problema, que la crisis actual ha magnificat, hem substituït el lots de Nadal que fèiem per a famílies amb escassos mitjans, per menjar de primera necessitat que Càritas Prat ens indica.
Càritas dona la seguretat d’una distribució justa ja que per la seva missió i  per la seva relació directa amb les persones necessitades poden assegurar que els aliments arribin al seu destí final.

PROFUNDIZAR EN ROTARY

J.Ignacio M. De Cardeñoso

En este curso hemos dedicado dos reuniones del Club para  profundizar en el conocimiento de Rotary. Las dos sesiones formativas, se  han diseñada en un formato eminentemente práctico y participativo, los tema escogidos han sido: El incremento y mantenimiento del Cuadro Social y La Fundación Rotaria.


Para el Cuadro Social hemos contado como ponente a J. Ignacio M. De Cardeñoso Presidente del Comité de Socios 2011-2012 del Distrito.
El Comité de Socios tiene la enorme responsabilidad de cumplir con el primer objetivo que Rotary International marca a los Clubes rotarios: el mantenimiento o retención, de una parte, y, de otra, el incremento de los socios de nuestros Clubes.
Siendo todos conscientes de que la situación socio-económica no está atravesando sus mejores momentos, -lo que dificulta en mayor medida las metas de crecimiento, J. Ignacio, nos traspasó  la experiencia adquirida, el curso pasado en el desarrollo de su responsabilidad, nos indicó los procedimientos usuales para incrementar el Cuadro Social y a tomar conciencia de la necesidad de asumir el liderazgo en el  Club, para que todos los socios participen en las actividades que  previstas desarrollar durante el año, animando a los nuevos y veteranos a trabajar conjuntamente en proyectos de servicio que sean útiles en nuestras comunidad como acicate para el mantenimiento de los socios.
SergioAragón con el Presidente de RC El Prat Jordi Carranza
Sergio Aragón,  Presidente del Comité Distrital de LFR del Distrito, fue el encargado de desarrollar el temario de la Fundación Rotaria. Su experiencia como responsable de la Fundación nos permitió:
- Recibir de primera mano informaciones útiles sobre los diversos programas y previsiones de LFR a nivel distrital e internacional.
- Conocer como practicar y gestionar, de forma rápida y eficaz, las tramitaciones de subvenciones y apoyos económicos para los clubes que participen en proyectos humanitarios y solidarios, aprobados por la Fundación.
- Saber los últimos avances en Polio Plus (End Polio Now) y los importantes actos y previsiones establecidos de cara a la finalización de éste programa en un futuro próximo.
- Descubrir la nueva orientación de la Fundación con el programa de La Visión Futura que moodernizará  mejorará la eficiencia de las Ayudas Humanitarias

“PRESENT i FUTUR DE LES INSOLVÈNCIES EMPRESARIALS i ELS CONCURSOS DE CREDITORS”


El passat dia 16 d’octubre de 2012, ens va acompanyar el Sr.  Enric Faura i Lluís, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i MBA pel “Instituto de Estudios Superiores de la Empresa”(I.E.S.E), que exposà els seu coneixement  i experiència  com a Administrador Concursal en la conferència sobre “Present i futur de les insolvències empresarials”.
En els diferents períodes en que va dividir la regulació del concurs de creditors va referir-se en primer lloc a l‘etapa que finalitza a l’any 2004. Fins aleshores, eren els Jutjats de Primera Instància, no especialitzats en temes mercantils qui s’encarregaven de tramitar les situacions de manca de liquiditat o insolvència de les companyies que s’acollien a aquesta figura jurídica per suspendre els pagaments de forma temporal o per liquidar la companyia, fallida de forma definitiva, adjudicant els actius que li quedessin als seus creditors.
A partir del 2004 i fins el 2008, son els Jutjats Mercantils, especialitzats en aquesta disciplina, qui s’encarreguen de gestionar les situacions de manca de liquiditat en les que l’empresa concursada arriba a un conveni amb els seus creditors per continuar la seva activitat, o desapareix amb la liquidació de la societat. En aquest període, hi han pocs concursos de creditors, i els Jutges fan mans i mànigues per tal que les empreses continuïn la seva activitat.
A partir de l’any 2008 fins l’any 2011, l’economia espanyola entra en creixement negatiu i recessió. Desapareix, la bacanal financera existent fins aleshores, en quedar-se els bancs sense liquiditat, situació que  obliga a moltes pymes a tancar. Les liquidacions de les societats superen en molt als convenis dels concursos, que només s’aproven aquells que els bancs no poden absorbir el crèdit pendent.
A partir de l’any 2011-2012 el creixement de la economia es zero i s’entra en lo que s’anomena “la dècada perduda”, que per alguns compren de l’any 2008 al 2018 i d’altres del 2010 al 2020.
Per acabar va plantejar un futur no gaire optimista, al denunciar durant els proper anys l’estancament del P.I.B., la restricció del crèdit, el manteniment de l’atur entre el 15 i el 20 per cent, la creació d’una demanda polaritzada, -productes molt cars i molt  barats -, mentre que la piràmide de la població s’invertirà. Recomanar finalment, a les empreses reforçar la seva solvència amb finançament propi, ja que el bancs no hi seran, potenciar la seva liquiditat i no tenir ni immobilitzats ni stocks, sent essencial l’existència de lideratges professionals a les empreses

El Rotary Club El Prat atorga una beca a dos noies i un noi del Prat

President RC El PRAT, Regidora d'Educació
 i Alumnes Becats

Estefania Gallego explicant la seva experiència

Servirà per finançar la matrícula del primer curs d'Universitat    (2012-13)
Com venim fen els darrers catorze anys, s’han atorgat dues beques i un accèssit per al finançament de la matrícula del primer curs d'Universitat a tres alumnes de la ciutat: Georgina Planas Cánovas, de l'Institut Estany de la Ricarda, amb una beca de 900 €; i Mercè Castro Giner, de l'Institut Baldiri Guilera, amb una beca de 900 €, i un  accèssit de 600€ per en Marc Ponce Caballero

Per a l'atorgament de les beques s'ha tingut en compte, entre altres aspectes, l'expedient acadèmic d'aquestes alumnes.
El lliurament efectiu dels premis es va fer el 4 de setembre, al sopar- reunió del Club celebrada a la seu social, Restaurant Casa Alcaide, a on van assistir els  alumnes premiats, acompanyats pels directors o directores dels respectius instituts i la regidora d’educació, Pilar Eslava.
També i va estar present una de les becades del curs passat, Estefania Gallego, que ens va explicar com li havia anat el curs.
Els alumnes premiats, tot donant detall del que s’han matriculat, van agrair l’ajut i el  van valorar com una empenta per a la nova etapa que just comencen.
Les paraules tant del d’un dels Directors d’institut, Miquel de la Torre,  del President de Rotary Jordi Carranza, com de la Regidora de educació, Pilar Eslava, van ser per encoratjar-los en els estudis, que aprofitessin la possibilitat que s'els hi brindava i tot recordar-los que s’espera molt d’ells ja que son el nostre futur. 

CANVI JUNTA A ROTARY CLUB EL PRAT

NOVA  JUNTA ANY ROTARY 2012 - 2013  
JOSÉ Mª MESA OBSEQUIA A L'AJUNTAMENT DEL PRAT

VICENÇ BALTASAR PAUL HARRIS 2012

PARLAMENT DEL ALCALDE LLUÍS TEJEDOR


El  dissabte 30 de juny  va tenir  lloc al Restaurant Casa Alcaide, el tradicional sopar d’estiu de Rotary Club El Prat, durant el qual es va procedia a la renovació de la Junta Directiva. La nova Junta pel any Rotary 2012-13 està integrada per Jordi Carranza com a President, Xavier Domingo com a Secretari, Josep Deabuin com a tresorer i en Antoni Ibáñez com a Cap de Protocol.
També es va nomenar a  Vicenç Baltasar , i per segona vegada, amb la distinció de Paul Harris per la seva trajectòria com a soci fundador de Club i especialment per l’exemple d’enteresa demostrat en aquest darrer any al superar un trasplant.
El Governador del districte, Josep Mª Mesa, que també acaba el seu mandat,  desprès de fer  un discurs del seu any va donar un present, una litografia de Maite Marín feta especialment pel seu curs, a l’ajuntament del Prat.
L'alcalde Lluís Tejedor va donar fi als actes protocol·laris dirigint unes paraules als assistents

EL MÓN COM EL VEIG

CONFERÈNCIA Dimarts 29 de maig de 2012 EL MÓN COM EL VEIG

La capa d'ozó, la situació mediambiental, la naturalesa, la salut i la influència dels interessos i els poders facticos en el present i com va ser en temps passats va ser la introducció per entrar de ple a exposar una visió del perquè de certs moviments de persones i dirigents a governs de països de l'àrea euro i coincidències que tenen en comú que fan pensar en possibles forces o energies dirigides des d'entitats que han estat i són notícia en els mitjans de comunicació. Preguntes com ¿Qui són els que ens manen? van quedar en l'aire. Finalitzada la interessant exposició va haver-hi un ampli col•loqui i preguntes sobre el nostre futur des de l'òptica del conferenciant, ens va tranquil•litzar, però ens va deixa amb el dubte de ¿Qui és el poder que domina el món?

Un dubte que amb una propera jornada ens explicara.

Llorenc Gascon es Vicepresident de la Junta de Govern i Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres RACEF.

Entre les distincions rebudes més destacades es troben la Gran Creu de la Real ordre del Mèrit Civil, la Comanda de Número de la Real Ordre del Mèrit Civil, la Comanda de l’Ordre d'Isabel La Catòlica, la Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya, la Medalla “Francesc Macià” al Mèrit en el Treball.”

"Del orden público a la seguridad

Ponente: Dña. Teresa Carrasco López,Intendente-Jefa de la Policía Local de El Prat de Llobregat

Medalla a la Jefatura de las Policías Locales(categoría de ciudades mayores de 50.000 habitantes).

El dimarts dia 15 de maig de 2012 tinguerem conferència-col.loqui a càrrec de Teresa Carrasco, Intendent en Cap de la Guardia Urbana del Prat. El contingut, l'ordre públic i la seguretat ciutadana vistes des de la proximitat, serví per a que la conferènciant (perfectament possada en el tema), ens expliqués com el primer dels conceptes ha anat evolucionant cap el segón, com a la vegada han anat evolucionant les tasques que, avui, es demanen als agents públics de seguretat ciutadana i com, tot aixó, ademés, s'ha vist influenciat per la trascendental circumstància del fet de l'11 M a Nova York.
El desenvolupament econòmic al Prat de Llobregat des de les darreries del segle XIX fins la primera meitat del segle XX


"El proppassat dia 13 de març tinguérem una molt interessant vetllada de sopar conferència a càrrec de Margarita Gomez Inglada, doctorada en Historia i Cap de l'Arxiu Municipal, sobre el desenvolupament econòmic al Prat de Llobregat des de les darreries del segle XIX fins la primera meitat del segle XX, amb una especial mirada a d’incidència de les activitats de la família Bertrand. Margarita Gómez posà de manifest el seu profund coneixement de la matèria; i la seva detallada i, a la vegada, senzilla exposició de la seva conferència, permeté als assistents, amb l'ajut d'un esmerat conjunt de fotografies d’època, endinsar-se en la nostra historia local.

JOAN COLOMINES PLACA ROTARIA 2011Aprofitant la celebració del 20é aniversari del nostre Club, RC El PRAT, es va fer el lliurament de la Placa Rotaria a JOAN COLOMINES per a la seva altruista dedicació, durant els últims 14 anys, com a responsable de CÀRITES de la Parròquia del Prat.
En el seu parlament d’agraïment del guardó ens va fer avinent que enguany, per la forta crisis que patim, son ateses unes 160 families i que sense aquest ajut ho tindrien molt difícil per a cobrir aquest necessitat vital que és l’alimentació.
Ens explicà, també, que normalment s’avituallen gràcies als queviures que venen de la Comunitat Europea, del banc d’aliments de Barcelona per els productes més frescos i de les aportacions puntuals com la que fa el nostre Club per Nadal.

20 ANYS DE ROTARY CLUB EL PRAT- Desembre de 1991 a Desembre 2011En aquest curs 2011-12 es compleixen els 20 anys del nostre Club pel que es va fer un sopar per a commemorar aquesta efemèrides. Es va voler celebrar invitant a tos els Rotaris que ha tingut el Club, i les seves mullers, el que fa un número de 50 socis. També es va invitar a Julio Sorjus que va ser el Governador que ens va lliurar la Carta Constitutiva, en Josep Alburquerque que va ser la persona que ens va acompanyar durant el període constitutiu, ambdós del RC Barcelona Condal que va ser el Club que ens va apadrinar; també per aquest motiu van venir varis socis d’aquest Club.
En l’hora dels parlament el President ELOI CASTELLARNAU, que va actuar com a mestre de cerimònies, després d’agrair l’assistència i valorar el que representa aquesta data per el Club, va donar la paraula al soci fundador i artífex del naixement del Club en VICENÇ BALTASAR que d’una manera planera i emotiva, com ens te acostumats, va anar desgranant les fites més important assolides pel Club des de la seva fundació. Es don el cas que aquest any el Governador del Districte es un soci del nostre Club, en JOSÉ Mª MESA, i en el seu parlament va explicar la seva implicació en el Club i la d’aquest en la societat local esperona’ns a tots a augmentar el quadre social amb la incorporació de dones. En JULIO SORJUS, actualment AIDE del President de RI, va fer referència a com va viure l’establiment del nostre Club en el període constitutiu i va repassar el esdevenir de Rotary en aquests anys, especialment en la lluita contra la Polio, i la projecció de RI en el pròxim futur. Va concloure l’acte el President de RC El PRAT desitjant a tots els presents retrobar-nos dintre de vint anys per a celebrar els 40.

Articulo de Rotary en la Vanguardia de 19 de febrero 2012

El domingo 19 de febrero, la Vanguardia publica en sus páginas interiores un artículo en el que se menciona a Rotary Club, en él se hace referencia a nuestro compañero y actual Gobernador 2011-2012 del Distrito 2202 D. José Mª Mesa Parra

Para ver el articulo completo hacer clic aqui >>>>

NAVIDAD PARA TODOS


En esta fiesta familiar tan señalada en nuestro entorno y siguiendo la tradición, que año tras año, nos hemos marcado los Rotarios Pratenses de aportar nuestro grano de arena en nuestra comunidad más inmediata, hemos incidido en dos acontecimientos locales:

Residencia Municipal d’Avis Panedes, que acoge una treintena de ancianos de nuestra población y con los que compartimos una tarde de la semana de Reyes preparándoles
y sirviéndoles una merienda. Nos acompaño la “Regidora de Benestar Social”, Margarita García, con la que departimos sobre la situación de su regiduría y la problemática actual en su área de actuación.

CARITAS. De siempre, pero más ahora con la radicación de la crisis que nos atenaza, hay en nuestra comunidad, cinturón industrial de Barcelona, una necesidad de bolsa de alimentos que pueda paliar las urgencias más perentorias. Por ello y sensibilizados por lo preciso de la acción contribuimos en la compra y donación a CARITAS PRAT de una cantidad de alimentos de primera necesidad para que los puedan repartir a las familias más necesitadas.