“CENTENARI DEL NAIXEMENT D’EN PERE CALDERS”

TESSA CALDERS  i El President de RC El PRAT

Tessa Calders, professora de llengua hebrea de la Universitat de Barcelona, ens va acompanyar dimarts 20 de novembre a la seu del Rotary Club El Prat. Després d’un agradable sopar ens va aproximar a la vida familiar i l’obra literària del seu pare, Pere Calders, periodista, dibuixant, gran amant de la fotografia i un dels contistes catalans més il·lustres de tots els temps de qui, aquest any 2012, es commemora el centenari del seu naixement.
La conferenciant va il·lustrar la seva exposició amb imatges de l’escriptor i la seva família, i també va acompanyar-la de cançons populars mexicanes que s’escoltaven a casa seva, al Barri de Polanco de Ciutat de Mèxic. Amb unes lletres colpidores, aquestes cançons reflecteixen la quotidianitat d’aquest país que, sens dubte, va influir a l’hora de crear alguns dels personatges dels seus contes.
A Mèxic, Pere Calders es va casar amb la Rosa Artís i van tenir tres fills. Sense deixar d’aprofundir en les seves facetes de contista i novel·lista, va treballar com a dibuixant i editor. Durant el seu exili mexicà va poder seguir publicant la seva obra de ficció a Barcelona, reunida en el recull de contes Crònica de la veritat oculta. A més, mantenia una bona relació amb els cercles intel·lectuals i socials dels catalans exiliats. Entre ells destacava el cunyat de Calders, l’escriptor Avel·lí Artís “Tísner”,   amb qui va disputar partides d’escacs que cridaven l’atenció de tots els qui eren presents, i no pas pel joc que desplegaven, sinó per l’espectacle que tots dos oferien.
Després de vint-i-tres anys d’exili a Mèxic, l’any 1962 va tornar a Catalunya i va fixar temporalment la seva residència a Sant Cugat. Va continuar publicant llibres i col·laborant en revistes i diaris, assolint un èxit popular important l’any 1978 quan el grup de teatre Dagoll Dagom va escenificar alguns dels seus contes amb l’obra Antaviana.
Va morir a Barcelona el 21 de juliol de 1994 i les seves cendres reposen, juntament amb les de la seva esposa Rosa Artís, en el monument erigit en homenatge seu al Passeig Marítim de Llançà.

ROTARY CLUB EL PRAT AMB CÀRITAS

Productes lliurats per RC El PRAT a CÀRITAS

La Declaració Universal dels drets humans de 1948 en el seu Art. 25/1 diu :” Tota persona te dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així com a tota la família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació...”
La Conferència Mundial de l’Alimentació de 1974 van proclamar:que tots els homes, dones i nens tenen el dret inalienable a no patir fam i malnutrició per tal de desenvolupar-se plenament i conservar les seves facultats físiques i mentals.”
La Cimera Mundial sobre alimentació de la FAO de 1996 va declarar “el dret de tota persona a tenir accés a aliments sans i nutritius en consonància amb el dret a una alimentació apropiada i amb el dret fonamental de tota persona a no patir fam”
Darrerament, les bosses de pobresa i de col·lectius marginats han crescut de forma exponencial i, en conseqüència, la demanda d’aliments que tenen les entitats receptores per a les persones i famílies que atenem pràcticament s’ha duplicat. Aquest és un problema que tenim tots Ara i Aquí.
La realitat que constatem ens mostra com s’està enquistant la pobresa i l’exclusió en una societat que es considerava a si mateixa com una de les més benestants del context espanyol. Però les xifres mostren una foto ben diferent. Malauradament, la fam ara té més boques. Moltes persones del Prat es troben en aquesta trista situació i per això cal que els donem un cop de mà.
RC El Prat, conscients d’aquest problema, que la crisis actual ha magnificat, hem substituït el lots de Nadal que fèiem per a famílies amb escassos mitjans, per menjar de primera necessitat que Càritas Prat ens indica.
Càritas dona la seguretat d’una distribució justa ja que per la seva missió i  per la seva relació directa amb les persones necessitades poden assegurar que els aliments arribin al seu destí final.

PROFUNDIZAR EN ROTARY

J.Ignacio M. De Cardeñoso

En este curso hemos dedicado dos reuniones del Club para  profundizar en el conocimiento de Rotary. Las dos sesiones formativas, se  han diseñada en un formato eminentemente práctico y participativo, los tema escogidos han sido: El incremento y mantenimiento del Cuadro Social y La Fundación Rotaria.


Para el Cuadro Social hemos contado como ponente a J. Ignacio M. De Cardeñoso Presidente del Comité de Socios 2011-2012 del Distrito.
El Comité de Socios tiene la enorme responsabilidad de cumplir con el primer objetivo que Rotary International marca a los Clubes rotarios: el mantenimiento o retención, de una parte, y, de otra, el incremento de los socios de nuestros Clubes.
Siendo todos conscientes de que la situación socio-económica no está atravesando sus mejores momentos, -lo que dificulta en mayor medida las metas de crecimiento, J. Ignacio, nos traspasó  la experiencia adquirida, el curso pasado en el desarrollo de su responsabilidad, nos indicó los procedimientos usuales para incrementar el Cuadro Social y a tomar conciencia de la necesidad de asumir el liderazgo en el  Club, para que todos los socios participen en las actividades que  previstas desarrollar durante el año, animando a los nuevos y veteranos a trabajar conjuntamente en proyectos de servicio que sean útiles en nuestras comunidad como acicate para el mantenimiento de los socios.
SergioAragón con el Presidente de RC El Prat Jordi Carranza
Sergio Aragón,  Presidente del Comité Distrital de LFR del Distrito, fue el encargado de desarrollar el temario de la Fundación Rotaria. Su experiencia como responsable de la Fundación nos permitió:
- Recibir de primera mano informaciones útiles sobre los diversos programas y previsiones de LFR a nivel distrital e internacional.
- Conocer como practicar y gestionar, de forma rápida y eficaz, las tramitaciones de subvenciones y apoyos económicos para los clubes que participen en proyectos humanitarios y solidarios, aprobados por la Fundación.
- Saber los últimos avances en Polio Plus (End Polio Now) y los importantes actos y previsiones establecidos de cara a la finalización de éste programa en un futuro próximo.
- Descubrir la nueva orientación de la Fundación con el programa de La Visión Futura que moodernizará  mejorará la eficiencia de las Ayudas Humanitarias

“PRESENT i FUTUR DE LES INSOLVÈNCIES EMPRESARIALS i ELS CONCURSOS DE CREDITORS”


El passat dia 16 d’octubre de 2012, ens va acompanyar el Sr.  Enric Faura i Lluís, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i MBA pel “Instituto de Estudios Superiores de la Empresa”(I.E.S.E), que exposà els seu coneixement  i experiència  com a Administrador Concursal en la conferència sobre “Present i futur de les insolvències empresarials”.
En els diferents períodes en que va dividir la regulació del concurs de creditors va referir-se en primer lloc a l‘etapa que finalitza a l’any 2004. Fins aleshores, eren els Jutjats de Primera Instància, no especialitzats en temes mercantils qui s’encarregaven de tramitar les situacions de manca de liquiditat o insolvència de les companyies que s’acollien a aquesta figura jurídica per suspendre els pagaments de forma temporal o per liquidar la companyia, fallida de forma definitiva, adjudicant els actius que li quedessin als seus creditors.
A partir del 2004 i fins el 2008, son els Jutjats Mercantils, especialitzats en aquesta disciplina, qui s’encarreguen de gestionar les situacions de manca de liquiditat en les que l’empresa concursada arriba a un conveni amb els seus creditors per continuar la seva activitat, o desapareix amb la liquidació de la societat. En aquest període, hi han pocs concursos de creditors, i els Jutges fan mans i mànigues per tal que les empreses continuïn la seva activitat.
A partir de l’any 2008 fins l’any 2011, l’economia espanyola entra en creixement negatiu i recessió. Desapareix, la bacanal financera existent fins aleshores, en quedar-se els bancs sense liquiditat, situació que  obliga a moltes pymes a tancar. Les liquidacions de les societats superen en molt als convenis dels concursos, que només s’aproven aquells que els bancs no poden absorbir el crèdit pendent.
A partir de l’any 2011-2012 el creixement de la economia es zero i s’entra en lo que s’anomena “la dècada perduda”, que per alguns compren de l’any 2008 al 2018 i d’altres del 2010 al 2020.
Per acabar va plantejar un futur no gaire optimista, al denunciar durant els proper anys l’estancament del P.I.B., la restricció del crèdit, el manteniment de l’atur entre el 15 i el 20 per cent, la creació d’una demanda polaritzada, -productes molt cars i molt  barats -, mentre que la piràmide de la població s’invertirà. Recomanar finalment, a les empreses reforçar la seva solvència amb finançament propi, ja que el bancs no hi seran, potenciar la seva liquiditat i no tenir ni immobilitzats ni stocks, sent essencial l’existència de lideratges professionals a les empreses