“MOBILITAT DEL FUTUR” per en JOAN SANS i MARTÍNEZEl passat dimarts dia setze d’Octubre iniciarem el cicle de conferències Rotary Club d’ Prat, curs 2018/2019. Ens visità en Joan Sans, pratenc, sociòleg, soci Consultor de l’empresa internacional ERA, CEO de l’empresa BUGI CONSULTING, col·laborador en el Projecte Europeu THRIVE de emprenedoria,  professor adjunt a PIMEC i a l’Escola Antoni Algueró i assessor d’empreses, qui dissertà sobre un tema tan apassionant com el de “La mobilitat del futur”.
L’amic Sans demostrà trobar-se totalment al dia en aquesta qüestió, de la que hi té una molt complerta informació, i tot i tractar-se d’un tema que, inicialment, pot semblar de futur, la seva amena xarrada ens deixà palès que aquest futur ja ha arribat.
La mobilitat futura de que tractà la conferència, es va circumscriure a la del automòbil i aquí en Sans es va acompanyar de un “vídeo” molt il·lustratiu sobre els prototipus de models, alguns d’ells ja en comercialització, amb tracció elèctrica.
Els nous escenaris que ens ofereixen les noves tecnologies permeten millorar de forma substancial la nostra mobilitat. Segueixen apareixent noves formes de moure’s pel mon, i esposà d’una de ben senzilla i curiosa que barreja els nous tipus de models de negoci, la necessitat de descongestió del tràfic a les grans zones urbanes i a l’hora l’efecte positiu sobre la Salut de les persones i també de la seva economia, el projecte BUGI.
Però allà on la conferència, i el “vídeo”, va resultar, pot-ser, mes interessant va ser en l’anunci, explicació i mostra dels vehicles sense conductor (també amb tracció elèctrica) que es on rau, segons en Sans, no ja el futur, sinó el present.
Evidentment el tema despertà tot un reguitzell de preguntes per part dels assistents dintre del espai de col·loqui, al final de xarrada. En Joan Sans, un veritable convençut d’allò que pregona, les va respondre i aclarir amb unes explicacions pròpies de qui es profund coneixedor del tema i no només albira l’esdevenidor sinó que n’està totalment convençut de la seva arribada.

DÍA INTERNACIONAL POLIO - 24 OCTUBRE 2018


UN MUNDO SIN POLIO
Hoy tenemos a nuestro alcance un mundo sin polio ya que estamos a punto de erradicar una enfermedad humana solo por segunda vez en la historia.

La erradicación de la polio es uno de los objetivos a los que Rotary ha dedicado más tiempo y esfuerzo.
Hoy se registran menos casos de polio que nunca antes en la historia, pero no descansaremos hasta que no se registre ninguno.
  •              Vacunar cada año a 400 millones de niños

  •         Mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica para diagnosticar nuevos casos y detectar los poliovirus presentes en el medio ambiente.

  •      Contratar a más de 150 000 trabajadores de la salud quienes se encargarán de localizar y vacunar a todos los ninos

Si no conseguimos erradicar la polio, cientos de miles de niños sufrirán parálisis, el costo dedicado a la atención médica mundial aumentaría dramáticamente y la calidad de vida de muchos niños se vería gravemente perjudicada.