LLIURAMENT TRES BECAS EN EL ROTARY CLUB D’EL PRAT

Albert Martinez


Mireia Rus
 


Ainoha Sánchez
        
  -   La primera  a Albert Martínez Calante, alumne de l’ Institut Baldiri Guilera, per estudiar arquitectura tècnica a la UPC. Va fer el lliurament la Pilar Eslava, tinenta d’alcalde d’Educació.

     -  La segona a Mireia Rus Alburquerque, alumna de l’ Institut Estany de la Ricarda, per  estudiar Infermeria. Va fer el lliurament na Rosa Ribas del Rotary Club de Barcelona

     -   La tercera a Ainhoa Sánchez Sevillano, alumna de l’Institut Salvador Dalí, per  estudiar Comunicació i Audiovisual en la AUB. La lliurà en Eladio de Ceano del Rotary Club d’El Prat.

   El passat 8 d’octubre, a la sala d’actes del Centre Cívic Palmira Domènech, i presidit per l‘alcalde del Prat, Lluís Mijoler, i amb l’assistència de la tinenta d’alcalde d’Educació i Cultura, Pilar Eslava,  els directores dels instituts, els alumnes premiats amb els seus familiars i rotaris del Club, s’ha celebrat, tenint present totes les mesures sanitàries que el moment actual son vigents, l’acte de lliurament de les tres  beques d’enguany, per un import cada una de 900 €.

Després de les salutacions protocol·làries i presentació de l’acte per part del macero, Xavier Portillo, va donar la paraula al president de Rotary Club d’El Prat 2020-21, Carlos Perales, que en el seu parlament va fer esment que tot i la situació actual ha sigut voluntat del Club visualitzar aquest acte que ininterrompudament des de fa 21 anys organitza el nostre Club, des de l’any 1999, i que amb aquestes ja en son en total 59 les atorgades; que es van començar amb una, al tercer any es va passar a dues i des de el sisè ja es va passar a tres com ara. Esmentà que l’import de la beca també ha anat augmentat en el transcurs dels anys. Agrair la col·laboració de l’ajuntament i dels  directors dels instituts per a poder fer tot el procés d’escollir-les i felicità als estudiants premiats. Per últim manifesta que es un dels projectes que els rotaris del Prat estem més satisfets de fer. 

Agafà la paraula el macero per indicar que el passat 22 de juliol es va reunir la comissió encarregada d’escollir el guanyadors per aquest curs 2020-21 que esta formada per part de l’ajuntament: la tinenta d’alcalde d’educació i  la tècnica d’educació, per part dels instituts: el tres directors IES que presenten candidats i per part de rotary: el vicepresident, la responsable i un soci de la comissió de beques. Tots ells van rebre una graella amb el resum de les dates acadèmiques i el ingressos econòmics de les candidatures presentades per les direccions dels centres i que son defensades en la reunió de la comissió.

Els criteris que es van tenir en compte per valorar qui és el/la millor estudiant del Prat van ser:

 Notes acadèmiques relatives al batxillerat i/o al cicle formatiu de grau mitja

o   La situació econòmica de la unitat familiar

o   El fet de pertànyer a una família nombrosa

o   El fet de pertànyer a una família monoparental

o   El fet de patir minusvàlua

o   La intel·ligència emocional de l’estudiant

o   Que tingui principis i valors ètics

Una vegada deliberades les propostes, els representants del Rotary Club d’El Prat van agrair la col·laboració de l’ajuntament i la labor dels professorat per tal d’escollir als estudiants que reuneixen les característiques  demanades per tal de gaudir de les beques atorgades, i van reconèixer els elevats mèrits de tots els que han estat presentats, i van resoldre, de manera unànime, atorgar les beques rotaries per el finançament de la matricula del primer curs d’Universitat als alumnes que avui els hi son lliurades.

Cada guardonat després de rebre el document que acredita la beca, l’import de la mateixa ja se’ls hi va fer arribar abans per a poder-se matricular, van explicar el que els hi havia motivat a escollir els estudis que volen fer i aprofitaren per agrair la beca rebuda.

En Marcel Rodà, de l’Institut Salvador Dalí, va parlar amb representació dels directors i a més d’agrair i posar en valor l’acte que s’estava fent va aprofitar per reflexionar sobre la situació actual que es troba l’ensenyament i les dificultats que hi ha cada vegada més per segons quines famílies poder tenir accés a la universitat per el cost de les matricules.

Tanca l’acte l’alcalde del Prat remarcant  que estava content que, prenent totes les mesures, s’hagués pogut fer aquest lliurament de manera presencial per el significat que tenia i el que representava per la ciutat i per els premiats. Detalla els desafiaments de futur que la situació actual del covid-19 ens ha creat i les respostes a donar, emmarcant en aquests reptes la continuïtat d’aquestes beques rotaries.

 Cap comentari: